aznNegotiable

HR Direktor

 • Date: 20 October 2020
 • Deadline: 19 November 2020
 • Work conditions: Full time
 • Location: Baku
Job Description
 • İR idarə olunması üzrə ədalətli siyasət və sistemin işləyib hazırlamaq;
 • Qanunvericiliyə və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq əmək münasibətlərini idarə etmək;
 • Bankın işəgötürən qismində təqdimatının təkmilləşdirilməsində işlər görmək;
 • Tədris, inkişaf və ardıcıl planlaşdırma imkanlarından istifadə etməklə banka lazımi kadrların seçilməsinin təmin etmək;
 • İşçi heyətinin idarə olunması ilə əlaqədar strateji və əməliyyat üzrə biznes məsləhətləri vermək;
 • Müvafiq departamentlərlə birlikdə ədalətli və stimullaşdırıcı sistemlərin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsində iştirak etmək;
 • Əməkdaşların şəxsi inkişafına şərait yaradan iş səmərəliliyinin sistematik qiymətləndirilməsi prosedurlarının tətbiq olunmasında işlər görmək;
 • Treninq tələbatlarının qiymətləndirilməsi və inkişafetdirici tədris təşəbbüslərinin koordinasiya olunmasını təmin etmək;
 • İnsan Resursları Departamentinin büdcəsinin planlaşdırılması və nəzarət olunmasını təmin etmək;
 • Bankın dəyərlərinə uyğun korporativ mədəniyyətin formalaşması üzrə layihələr və tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək.
Requirements
 • Bankın dəyərlərinə uyğun işlərin təşkili;
 • Ali təhsil;
 • Müvafiq vəzifə üzrə ən azı 5 il iş təcrübəsi, bank sektoru üzrə təcrübə arzuolunandır;
 • Banklar və bank fəaliyyəti haqqında mövcud AR Qanunvericiliyi, Əmək məcəlləsini, AR MB filiallarının və kredit təşkilatlarının fəaliyyəti məsələləri üzrə normativ sənədləri bilməli;
 • AR Əmək qanunvericiliyini bilməli;
 • Bank sisteminin quruluşu və bank işinin əsasları haqqında bilik;
 • Microsoft office, bank və digər xüsusi proqramların istismarı üzrə yüksək biliklər;
 • Mükəmməl Azərbaycan, Rus və İngilis dili bilikləri;
 • İdarəetmə;
 • Yüksək dərəcədə analitika qabiliyyəti;
 • Səmərəli ünsiyyət qurmaq bacarığı;
 • Komanda ilə işləmə və qərar qəbul etmə qabiliyyəti;
 • İşçi heyətinin idarə olunması sisteminin bütün elementlərini bilmək, o cümlədən əməkdaşların seçilməsi, işə götürülməsi, təlimatlandırılması, şirkətin liderlik potensialının inkişafı və təşkilati strukturun yaradılması;
 • İR proqramlarının / strukturlarının yaradılması və biznesin tələbatlarına uyğunlaşdırılması üzrə təcrübə; İn
 • san Resurlarının idarə edilməsi sahəsində beynəlxalq sertifikatın mövcudluğu (SPHR, GPHR və s.);
 • Aşkar liderlik keyfiyyətləri, şəxsiyyətlərarası və ünsiyyət vərdişləri;
 • Problemləri mükəmməl həll etmək bacarığı.

Apply for a vacancy
 
Upload CV that are best way for better performance of your practise