TƏDRIS CƏDVƏLI

1. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları, qaydaları və bu halda  işçilərin təminatları.  

2. İş vaxtı, onun formaları (iş vaxtının cəmlənmiş uçotunun tətbiq edildiyi iş rejimləri də,  daxil olmaqla) və tənzimlənməsi.  

3. Əmək haqqının ödənilməsi sistemləri (vaxtamuzd və işəmuzd), əmək haqqına əlavələrin ödənilməsi, əmək haqqından tutulmalar, orta əmək haqqının, əmək məzuniyyətinə görə əmək haqqının və ya kompensasiyanın, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə,  hamiləliyə və doğuma görə  müavinətlərin hesablanması

4. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən yoxlamaların təşkili və aparılması qaydaları, yoxlamalar zamanı yoxlayıcı orqanın, onların vəzifəli şəxslərinin hüquq və vəzifələri, sahibkarların hüquq və maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı tələblər.  

5. Sualların cavablandırılması.  

 

Diqqət: Kursun iştirakçılara sertifikat verilir.